Karty rabatowe

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Rabatowej firmy
RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak z siedzibą w Buczkowo 9, 88-140 Gniewkowo,
NIP 879 199 82 39
Właścicielem Karty Rabatowej jest Firma RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak.
Firma RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak zobowiązuje się do przekazania klientowi Karty
Rabatowej podczas akcji promocyjnej. 

II. Postanowienia dotyczące Karty Rabatowej

Użytkownikiem Karty Rabatowej może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu.
Karta Rabatowa przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych.
Karta Rabatowa może być przekazana osobie trzeciej.
Karta Rabatowa przeznaczona jest do wielokrotnego użytku.
Karta Rabatowa ważna jest bezterminowo.
Karta Rabatowa nie jest kartą płatniczą.
Karta Rabatowa nie łączy się z Kartą Dużej Rodziny.

III. Zasady użytkowania Karty Rabatowej

Karta Rabatowa upoważnia do skorzystania z rabatu w wysokości 2,5% na produkty i usługi
firmy RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak na dzień otrzymania oferty.
Warunkiem skorzystania z rabatu jest okazanie Karty/podanie numeru Karty pracownikowi
firmy przed dokonaniem transakcji.
Rabat z Karty nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do wcześniejszych rachunków już dokonanych bez
Karty.
Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi nie może być wymieniana na gotówkę.

IV. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez firmę RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak w celu prawidłowej realizacji
programu Karty oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia „RODO”
uprzejmie informujemy, że wysyłając do nas zapytanie ofertowe zgadzacie się Państwo z
postanowieniami zawartymi w POLITYCE PRYWATNOŚCI (szczegółowe informacje na
stronie www.ratayczak.pl)

V. Postanowienia końcowe

Firma RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny.
Firma RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak ma prawo do zakończenia programu Karty
Rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia programu
wszystkie wydane Karty ulegają unieważnieniu.

Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak Buczkowo 9,
88-140 Gniewkowo oraz na stronie internetowej www.ratayczak.pl
Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

Kontakt

DZIAŁ HANDLOWY
Telefon: 530 19 70 18
E-mail: gabiony@ratayczak.pl

Telefon: 786 19 70 18
E-mail: dystrybucja@ratayczak.pl

Telefon: 730 62 62 07
E-mail: handel@ratayczak.pl

ROZMOWY PO ANGIELSKU I ROSYJSKU 
Telefon: 575 62 62 07
E-mail EN: gabions@ratayczak.pl

E-mail RU: export@ratayczak.pl

 

RATAYCZAK Jędrzej Ratajczak
Buczkowo 9
88-140 Gniewkowo
NIP: 879 199 82 39

Biuro handlowe i magazyn:
Kawęczyn 41
88-140 Gniewkowo

Telefon: 504-197-018 - Właściciel firmy
E-mail: ratayczak@ratayczak.pl

DYREKTOR GENERALNY
Telefon: 507-626-207
E-mail: biuro@ratayczak.pl